FRONT-END PROQRAMLAŞDIRMA

Günümüzdə rəqəmsal dünyanın qəhrəmanlarından olan Front-end proqramçılar veb-saytın istifadəçinin gördüyü hissəsini yəni ön tərəfini hazırlayırlar. Bizim müəllim heyəti və tədris planımız sizin karyeranızı quracaq eləcə də bu sahədə müəssisələrin tələbatını ödəyəcək biliklər qazandıracaq. 

Nümunə dərsləri izləyin

HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOTSTRAP, REACT JS
4-AY
HƏFTƏDƏ 3 DƏFƏ , 1.5-2 SAAT
KURS SONUNDA FİNAL LAYİHƏ TƏQDİM EDƏRƏK SERTİFİKAT ƏLDƏ EDİRSİNİZ. SERTİFİKAT 3 SƏVİYYƏ ÜZRƏ DƏRƏCƏLƏNDİRİLİR. "GOLDEN", "SILVER", "BRONZE"
DƏRSLƏR REAL LAYİHƏLƏR ÜZƏRİNDƏ TƏDRİS EDİLİR
Qeydİyyatdan keç