DIGITAL MARKETING & SMM

Rəqəmsal marketinq fəaliyyətini rəqəmsal texnologiyaların köməyi ilə həyata keçirmə prosesinə deyilir. Rəqəmsal marketinqin əsas məqsədi markanı məhsul və ya xidməti internet vasitəsi ilə tanıtmaqdır. Bununla yanaşı müxtəlif üsullarla satışların artırılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada potensial müştəriləri cəlb etmək,istehlakçı kimi saxlamaq məqsədilə rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edilir. Hansı ki, sosial şəbəkələri, veb saytları, e-mail xidmətlərini, mobil telefonları, rəqəmsal televizorları, bir sözlə internetə çıxışı olan bütün rəqəmsal texnolagiyaları və alətləri buraya daxil etmək olar. 

Google ads, Facebook Ads Manager, Google Business Profile, Youtube Managment, Rəqəmsal Marketing Reklamlara statistik yanaşma, Sosial Media kontentlərinin hazırlanması və reklam analitikası və s.
3 Ay
HƏFTƏDƏ 2 DƏFƏ , 1.5-2 SAAT
KURS SONUNDA FİNAL LAYİHƏ TƏQDİM EDƏRƏK SERTİFİKAT ƏLDƏ EDİRSİNİZ. SERTİFİKAT 3 SƏVİYYƏ ÜZRƏ DƏRƏCƏLƏNDİRİLİR. "GOLDEN", "SILVER", "BRONZE"
DƏRSLƏR REAL LAYİHƏLƏR ÜZƏRİNDƏ TƏDRİS EDİLİR
Qeydİyyatdan keç