OFFICE 365 & WINDOWS

Hal-hazırda əmək bazarında ən çox tələb olunan vasitələrdən olan MS Office & Windows ƏS proqramları sizin iş tapmağınızda əvəzsiz rolu olacaqdır. Sənədlər, cədvəllər, təqdimatlar hazırlaya onlar üzərində formatlama, redaktə, funksiyalardan istifadə və.s əməliyyatlar yerinə yetirə biləcəksiniz. Bizim müəllim heyəti və tədris planımız sizin karyeranızı quracaq eləcə də bu sahədə müəssisələrin tələbatını ödəyəcək biliklər qazandıracaq.

MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, WINDOWS 10-11
1,5 ay
HƏFTƏDƏ 2 DƏFƏ 1.5-2 SAAT
KURS SONUNDA İMTAHANDA İŞTİRAK EDƏRƏK DİPLOM ƏLDƏ EDİRSİNİZ. DİPLOM 3 SƏVİYYƏ ÜZRƏ DƏRƏCƏLƏNDİRİLİR. "GOLDEN", "SILVER", "BRONZE"
DƏRSLƏR REAL LAYİHƏLƏR, SƏNƏDLƏR, MƏLUMATLAR, TƏQDİMATLAR ÜZRƏ TƏDRİS EDİLİR
Qeydİyyatdan keç