BACK-END PROQRAMLAŞDIRMA

Günümüzdə rəqəmsal dünyanın qəhrəmanlarından olan Back-end proqramçı olduqda siz veb-sayt, android və ios proqramlar üzrə istifadəçinin görmədiyi hissəni yəni arxa planı və verilənlər bazasını hazırlayırsınız. Bizim müəllim heyəti və tədris planımız sizin karyeranızı quracaq eləcə də bu sahədə müəssisələrin tələbatını ödəyəcək biliklər qazandıracaq. 

Nümunə dərsləri izləyin.

C#, ASP.NET MVC CORE, MS SQL SERVER
3-AY
HƏFTƏDƏ 5 DƏFƏ , 1.5 SAAT
KURS SONUNDA FİNAL LAYİHƏ TƏQDİM EDƏRƏK SERTİFİKAT ƏLDƏ EDİRSİNİZ. SERTİFİKAT 3 SƏVİYYƏ ÜZRƏ DƏRƏCƏLƏNDİRİLİR. "GOLDEN", "SILVER", "BRONZE"
DƏRSLƏR REAL LAYİHƏLƏR ÜZƏRİNDƏ TƏDRİS EDİLİR
Qeydİyyatdan keç