ŞƏBƏKƏ İNZİBATÇILIĞI

CISCO avadanlıqları ilə çalışaraq praktiki laboratoriyalar işləyə, PACKET TRACER simulyatoru ilə topologiyalar qurub, onları həyata keçirə biləcəksiniz. Bir çox şəbəkə protokolunu dərindən mənimsəyəcəksiniz. (ARP, STP, RARP, RSTP, DHCP, DNS, VTP, DTP, UDLD, CDP, LLDP, PAGP, SNMP və.s.). VPN, PROXY SERVER, FILE SERVER kimi anlayışlar artıq sizə yad olmayacaq. Bizim müəllim heyəti və tədris planımız sizin karyeranızı quracaq eləcə də bu sahədə müəssisələrin tələbatını ödəyəcək biliklər qazandıracaq.

4-AY
HƏFTƏDƏ 2 DƏFƏ , 1.5-2 SAAT
KURS SONUNDA FİNAL İMTAHANI VERƏRƏK SERTİFİKAT ƏLDƏ EDİRSİNİZ. SERTİFİKAT 3 SƏVİYYƏ ÜZRƏ DƏRƏCƏLƏNDİRİLİR. "GOLDEN", "SILVER", "BRONZE". KURS MÜDDƏTİNDƏ CISCO ŞİRKƏTİNİN BEYNƏLXALQ İMTAHANLARINI VERMƏK VƏ SERTİFİKATLARINI QAZANMAQ ÜÇÜN TAM HAZIR OLACAQSINIZ.
DƏRSLƏR TAM PRAKTİK ŞƏKİLDƏ CISCO AVADANLIQLARI VASİTƏSİLƏ TƏDRİS EDİLİR
Qeydİyyatdan keç