MÜƏLLİM VƏ İDARƏ HEYƏTİMİZ

BİZİM MÜƏLLİM VƏ İDARƏ HEYƏTİMİZ SİZİN UĞURLU GƏLƏCƏYİNİZ ÜÇÜN ÇALIŞIR!

images

ORXAN MƏMMƏDOV
IT BRAINS ACADEMY RƏHBƏRİ

images

NƏRGİZ MƏMMƏDOVA
İCRAÇI DİREKTOR/FİZİKA MÜƏLLİMİ

images

KAMRAN NƏBİYEV
FULL-STACK PROQRAMLAŞDIRMA MÜƏLLİMİ

images

Elçin Poyliyev
RƏQƏMSAL MARKETİNQ & SMM MÜƏLLİMİ

images

BABƏK KƏRİMLİ
TEXNİKİ DƏSTƏK \ ŞƏBƏKƏ İNZİBATÇILIĞI ÜZRƏ MÜƏLLİM

images

SƏLMİ MƏHƏRRƏMOVA
QRAFİK DİZAYN MÜƏLLİMİ

images

NİGAR XUDİYEVA
İNGİLİS DİLİ MÜƏLLİMİ